Mobilny Doradca

MOBILNY DORADCA

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nasze Miasto jest członkiem ogólnopolskiej sieci Mobilnych Doradców.
 

Kim jest mobilny doradca?
Jest specjalistą świadczącym bezpłatne usługi wsparcia technologicznego na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających lokalnie. Jego celem jest profesjonalne doradztwo oraz pomoc w rozwoju organizacji pozarządowej w obszarze skutecznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Dlaczego powinieneś skorzystać z jego usług?
Mobilny Doradca pomoże Ci lepiej zarządzać technologią w Twojej organizacji. Oprócz rozwiazywania bieżących problemów informatycznych, będzie doradzać przy tworzeniu strategii ICT oraz w razie potrzeby przeszkoli Twój personel, aby lepiej mógł wykorzystywać technologie. Wreszcie pomoże pozyskać partnerów do nowych projektów z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jednym słowem pomoże w rozwoju Twojej organizacji!

Jak rozpocząć współpracę?

 

Szczegóły: Nasz doradca oferuje Twojej organizacji:

  • Wsparcie w zakresie aplikacji blog, canva, social media, strony internetowe, dysk Google.
Dla kogo:
  • stowarzyszenia,
  • fundacje,
  • grupy nieformalne (koła gospodyń wiejskich, grupy mlodzieżowe itp)
Nabór wniosków: w trybie ciągłym
Zobacz więcej http://sektor3-0.pl/mobilni-doradcy/
Kontakt: Mateusz Wójtowicz
mateusz.wojtowicz@technologielokalnie.pl

788 748 802

 

Program „Nowe Technologie Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.